Tin nhà trường

CÁC HOẠT ĐÔNG CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

CÁC HOẠT ĐÔNG CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3.Tổ chuyên môn phố hợp với nhà trường tổ chức 5 tiết thao giảng trong đó có 2 tiết đạt loại Giỏi và 3 tiết đạt loại Khá.