Giới thiệu chung

Thông tin nhà trường

Trường mầm non Đức Dũng đóng trên địa bàn thôn Đông Dũng xã Đức Dũng cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên- Hiệu trưởng, cô Bùi Thị Thảo- Phó hiệu trưởng.